Links

Kijk ook eens hier:

Aangemeld bij Massage.nl

Massage.nl

Aangesloten bij Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Lid van Masseurs Netwerk Nederland

Meer informatie over Heppie massage

De opbrengsten van de diverse massages worden gedeeltelijk gedoneerd aan het AutismeFonds