Wat wordt er veel van kinderen verwacht. De maatschappij is zo ontzettend snel. Ze krijgen dagelijks veel indrukken en prikkels te verwerken: op school, met sporten, maar ook via internet. Omdat kinderen nog heel erg openstaan voor hun omgeving is het vaak moeilijk prikkels te verwerken. Als dat niet goed lukt kan dat fysieke en/of emotionele klachten tot gevolg hebben.

Kindermassage is een laagdrempelige, zachte methode om meer rust te bieden. Kindermassage kan ook gerust over de kleding heen toegepast worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat met name ook kinderen met autisme, ADHD en hoogsensitiviteit echt baat kunnen hebben bij een regelmatige massage.

Vier redenen waarom kindermassage het basisvertrouwen vergroot:

 1. Knuffelhormoon

  Bij massage komt het knuffelhormoon, oxytocine, vrij. Hierdoor voelen we ons beter, positiever en vrolijker. Het zorgt ook voor rust. Alles bij elkaar komt het uiteindelijk het gedrag en de prestaties ten goede.

 2. Voelen

  Kindermassage vergroot het lichaamsbesef van je kind. Ze worden zich meer bewust van wat ze voelen. Ze raken vertrouwd met aanrakingen, waardoor ze ook makkelijker een onderscheid kunnen maken tussen goede en slechte aanrakingen. Ze leren hun lichaam beter kennen.

 3. Duidelijk

  Kindermassage vindt plaats op voorwaarden van je kind zelf. Er wordt, zo nodig, met pictogrammen duidelijk aangegeven wat er gaat gebeuren. Ze kunnen hierbij zelf aangeven wat ze wel of niet gemasseerd willen hebben. Ook hoe bepalen ze zelf: over kleding heen, met knuffel, welke olie.

  Met simpele mogelijkheden kunnen ze aangeven of de massage als prettig wordt ervaren: duimpje omhoog is prima, duimpje omlaag is aanpassen, stop is stoppen.

  Het gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor vergroot. Je kind leert zelf grenzen aan te geven.

 4. Plek geven aan emoties

  Aan de hand van een intakegesprek zal duidelijk zijn of en zo ja welke emoties er spelen en op welke manier dit het beste opgepakt kan worden. Soms is het voldoende om in een gesprek zonder woorden, waardoor rust in het hoofd ontstaat, emoties een plekje te geven. Soms zal dit middels andere technieken (naast massage) worden opgepakt. Gedacht kan worden aan o.a. een schatkistje met krachtstenen, een schatkistje met ballonnen waarbij een emotie in de ballon kan worden geblazen, yoga-oefeningen of knuffelkaartjes.