Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Massagebehandeling

Ik streef ernaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je desondanks een klacht hebben over mijn behandeling dan verneem ik dat graag van je. Neem contact met mij op per e-mail info@www.feliz08.nl of telefoon 06-26704747. Ik maak een afspraak met je om jouw klacht te bespreken en te onderzoeken wat voor jou een passende oplossing kan zijn.

Komen wij er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). Deze klachtenfunctionaris is van Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl) en te bereiken via mailadres: info@klachtenportaalzorg.nl.

De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar jouw klacht en je eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling die je kunt vinden op de website van Klachtenportaal Zorg: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/

De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken (die verlengd kan worden tot 10 weken) tot een oplossing komen.

Ben je onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kun je je wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz) waar ik bij ben aangesloten: Geschilleninstantie KPZ , te bereiken via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/

De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het probleem.

Klachtenprocedure Scholing

Voor deze klachtenprocedure wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden betreffende scholing, waarin dit uitgebreid is verwoord onder artikel 30.